Όμιλος
Corporate & Investment Banking
Private Banking
International Business Banking
Σημεία Εξυπηρέτησης
Αποτελέσματα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Eurobank Κύπρου, είναι μαζί σας με ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στους τομείς του Corporate & Investment Banking, Private Banking και International Business Banking προσθέτοντας αξία στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος ως ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Με μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια, συνεχή οργανική ανάπτυξη, εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό και δυναμική παρουσία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Ελεύθερη Αμμόχωστο αναπτύσσουμε τις δραστηριότητες μας με γνώμονα πάντοτε την καθολική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρέχοντας λύσεις και για τις πλέον σύνθετες ανάγκες τους.

Η Τράπεζα λειτουργεί με άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπόκειται στο ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο της ίδιας αρχής.