Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα σε έναν πελάτη και την Eurobank Cyprus Ltd στηρίζoνται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και υπό τους Γενικούς Όρους που διέπουν τη σχέση Πελάτη-Τράπεζας, το κείμενο των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ.