Από το 2007, η Eurobank Κύπρου έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο ισχυρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό δε θα ήταν κατορθωτό χωρίς την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, που έχει συμβάλει ενεργά στην επιτυχία της Τράπεζας.

Υπάρχουν πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες καριέρας που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος στην Eurobank Κύπρου. Παρ’ όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα συνεχίζει επιτυχώς την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Οι αξίες της Τράπεζας κατευθύνουν την κάθε μας πρόσληψη. Πάντοτε εντοπίζουμε τα καλύτερα ταλέντα, τους πιο έμπειρους επαγγελματίες, αλλά και τους φιλόδοξους και επίδοξους νεαρούς πτυχιούχους. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με εκείνους που μοιράζονται τις φιλοδοξίες, το πάθος και τη δυναμική μας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Eurobank Κύπρου.

Το ανθρώπινο μας δυναμικό

Στην Eurobank Κύπρου είμαστε περήφανοι που παρέχουμε ίσες ευκαιρίες εργοδότησης και παραμένουμε δεσμευμένοι στο να διατηρήσουμε ένα επαγγελματικό και ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον.

Για την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών προτύπων, δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, προσφέροντας τους ευκαιρίες και πρόσβαση στην επαγγελματική ανάπτυξη. Στην Eurobank Κύπρου προωθούμε και ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα ομαδικότητας και ενότητας, επιλέγοντας με προσοχή τους επικεφαλής των ομάδων οι οποίοι ενεργούν ως σύμβουλοι για  τα μέλη του προσωπικού έτσι ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Εξέλιξη Ανθρώπινου Δυναμικού

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40 89 115 163 182 192 203 233 261 311 348 379

 

  • Μέσος Όρος Ηλικίας: 37 χρόνων
  • 49% του προσωπικού έχουν ηλικία 22 – 35
  • Ποσοστό Ανδρών-Γυναικών στην Τράπεζα: 63% γυναίκες και 37% άνδρες

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Στην Κύπρο προσφέρουμε ευκαιρίες εργοδότησης σε όλους τους τομείς λειτουργίας μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management), Διεθνών Επιχειρήσεων (International Business Banking) και Εταιρικής Τραπεζικής (Corporate Banking). Ευκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν επίσης σε λειτουργικές και άλλες διοικητικές μονάδες όπως τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τη Νομική Υπηρεσία, το Λογιστήριο, το Τμήμα Πληροφορικής κ.α.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Για οποιεσδήποτε άλλες θέσεις εργασίας, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας για μελλοντική εξέταση. Το βιογραφικό σας μπορεί να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:careers@eurobank.com.cy.

Για την ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ