ΠΩΣ  ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας, με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμείτε, και τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας θα το αντιμετωπίσουν άμεσα, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να λάβετε απάντηση στο πρόβλημα που σας απασχολεί.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει συντονιστικό και εποπτικό ρόλο στη διαχείριση παραπόνων των πελατών της Eurobank Κύπρου.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε ότι η αντιμετώπιση και διερεύνηση του θέματος που σας απασχολεί γίνεται με διαφάνεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουμε θέσει ως Τράπεζα.