Σχεδιο χρηματοδοτησης ΕΤΕπ

Σχέδιο χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Η Eurobank Κύπρου ενισχύει την ενεργή στήριξη των Κυπριακών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρειών (MIDCAPS) μέσω της δημιουργίας ενός νέου σχεδίου χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Πλεονεκτήματα του σχεδίου 

  • Στους δικαιούχους χορηγείται το οικονομικό πλεονέκτημα τουλάχιστον 1% (100 μονάδες βάσης) ετησίως, σε σύγκριση με το επιτόκιο το οποίο η Eurobank Κύπρου θα χρέωνε για την ίδια διευκόλυνση χωρίς την εν λόγω χρηματοδότηση
  • Μεγαλύτερη διάρκεια δανείου (μέχρι 12 χρόνια)
  • Επιλογή για σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο
  • Ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο (0,50% χαμηλότερο) σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια του «Jobs for Youth»

Πιθανοί Δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης  είναι κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο:

  • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  (ΜΜΕ) με λιγότερους από 250 υπαλλήλους
  • Μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες με λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους

Για περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΤΕπ πατήστε εδώ.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια χρηματοδότησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Corporate Banking της Eurobank Κύπρου στα τηλέφωνα 22208073 ή 22208183.