Δηλωση Προστασιας Δεδομενων

Πατήστε εδώ για την πλήρη έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων

Για την εξάσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πατήστε εδώ

Έντυπο ενημέρωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών του Ομίλου Eurobank & λοιπών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ