Συσκευη Ασφαλειας Fax/Email

Χρήση Συσκευής Ασφαλείας για συναλλαγές μέσω Fax/Email 

Πραγματοποιήστε τις συναλλαγές σας με ασφάλεια μέσω φαξ ή e-mail μέσω της χρήσης Συσκευής Ασφαλείας (Security Device). Η Συσκευή Ασφαλείας (hardware token) συνδέεται με ένα συγκεκριμένο χρήστη και παράγει ένα Κωδικό Πρόσβασης μιας χρήσης (One Time Password – Authentication Code), με το πάτημα ενός κουμπιού στη συσκευή. Οι εν λόγω κωδικοί παράγονται και χρησιμοποιούνται σε συνεχόμενη βάση.

Οι οδηγίες μέσω φαξ ή email πρέπει να συνοδεύονται από έναν Κωδικό Πρόσβασης και εκτελούνται  δεδομένου ότι οι κωδικοί επικυρώνονται και με την προϋπόθεση ότι οι υπογραφές επαληθεύονται.