Η Eurobank Cyprus Ltd (‘η Τράπεζα’) είναι θυγατρική της ERB New Europe Holding B.V. η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ολλανδία.  Η ERB New Europe Holding B.V είναι θυγατρική της Eurobank Ergasias A.E.

Eurobank Ergasias S.A. (Listed in Athens Stock Exchange)

|

100%

ERB New Europe Holding B.V.

|

100%

Eurobank Cyprus Ltd