ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε σας ερώτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Τηλεφωνήστε μας
  • Γενικά Ερωτήματα :
   + 357 22 208000 (εργάσιμες ώρες)
  • Στήριξη σε θέματα Καρτών & e-Banking
   8008 8822 (εγχώριες κλήσεις) / (+357) 8008 8822 (κλήσεις εξωτερικού) :
   • + 357 22 208020 (εργάσιμες ώρες)
   • + 357 22 868100 (μη εργάσιμες ώρες JCC για απώλεια Κάρτας)
 • Στείλτε μας email :
 • Επισκεφτείτε το πλησιέστερο Τραπεζικό Κέντρο