Βηματα για υποβολη παραπονου

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας με τους παρακάτω τρόπους 

Βήμα 1

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Aποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας complaints@eurobank.com.cy.
  • Μέσω του e-Banking email ή με μήνυμα μέσω του e-Banking.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς ταυτοποίησης του πελάτη και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα πρέπει να διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης την οποία έχετε προηγουμένως γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κατά την έναρξη της συνεργασίας σας με την Τράπεζα ή σε μετέπειτα στάδιο σε έγγραφο που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή σας (π.χ. έντυπο ανοίγματος λογαριασμού).

Τηλεφωνική επικοινωνία

Επικοινωνία με στέλεχος της Τράπεζας ή υπεύθυνο του Τραπεζικού Κέντρου που σας εξυπηρετεί.

Γραπτώς

Με γραπτή επιστολή ή μέσω του εντύπου 'ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ'. Το εν λόγω έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε και από οποιοδήποτε Τραπεζικό Κέντρο.

Με προσωπική επαφή  

Με φυσική παρουσία του παραπονούμενου σε Τραπεζικό Κέντρο ή Διεύθυνση της Τράπεζας. 

Παράπονα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω της σοβαρότητας τους όπως αμφισβήτηση συναλλαγής ή ισχυρισμός για πιθανή απάτη,  θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.  

Με τη λήψη του παραπόνου σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 2 ημερών για επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας και λάβετε απάντηση στο πρόβλημα σας το αργότερο σε 15 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν απαιτείται περισσότερος χρόνος οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Βήμα 2

Αφού λάβετε την απάντηση μας και εφόσον επιθυμείτε επανεξέταση της υπόθεσης, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Eurobank Cyprus Ltd
Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Λεωφ. Λεμεσού 71,2121 Λευκωσία

Θα επανεξετάσουμε την υπόθεση σας και θα σας απαντήσουμε στους προβλεπόμενους χρόνους, όπως αναφέρονται στο Βήμα 1.

Βήμα 3

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε με την απάντηση που λάβατε από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας, έχετε τη δυνατότητα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010 (Ν.84(Ι)/2010) να απευθυνθείτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικής Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για το δικαίωμα και τον τρόπο υποβολής παραπόνων στο συγκεκριμένο Φορέα καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Φορέα: www.financialombudsman.gov.cy.