Για να δείτε το MiFID Information Package πατήστε εδώ.

Τόποι εκτέλεσης / Διαμεσολαβητές -  πατήστε εδώ.    

Ετήσια κατάσταση Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

  • Τελευταία έκδοση πατήστε εδώ
  • Προηγούμενη έκδοση πατήστε εδώ

Πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις χρεώσεις:

Ex-ante (Pre-trade) πληροφορίες:

  • Ομόλογα – πατήστε εδώ
  • Μετοχές – πατήστε εδώ
  • Exchange Traded Funds (ETFs) – πατήστε εδώ
  • Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια  – πατήστε εδώ
  • Δομημένες Επενδύσεις (ΕΒΠ) - πατήστε εδώ