Εταιρικό όραμα της Eurobank Κύπρου

ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Έχοντας ξεκινήσει τις δραστηριότητές μας τον Αύγουστο του 2007 με ένα εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης, και έχοντας αποδείξει υγιή κερδοφορία με μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, λειτουργούμε σήμερα ένα δίκτυο 8 Τραπεζικών Κέντρων σε όλες τις κύριες πόλεις της Κύπρου. Με βάση τα θετικά μας οικονομικά αποτελέσματα θα εξακολουθήσουμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά στηρίζοντας παράλληλα την Κυπριακή οικονομία.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές μας, καθώς προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις βασισμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στο Wholesale Banking και πιο συγκεκριμένα στους ακόλουθους πέντε βασικούς πυλώνες:

  • Corporate Banking
  • Wealth Management Banking for local and foreign High Net Worth Individuals
  • International Business Banking
  • Global Markets
  • Affluent Banking

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας είναι η δέσμευσή μας στη διαχείριση σχέσεων (relationship management), με ένα προσωπικό υψηλού επιπέδου που βρίσκεται στη διάθεση των πελατών μας ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και παροχής συμβουλών, πάντοτε στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών νόμων. Το ανθρώπινο μας δυναμικό ξεχωρίζει όχι μόνο λόγω της εις βάθος γνώσης της αγοράς, αλλά και λόγω της αφοσίωσής τους στην παροχή λύσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στην Eurobank Κύπρου ακολουθείται μια συντηρητική προσέγγιση στον κίνδυνο. Δέσμευσή μας είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης στο ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθώς και να λειτουργούμε με διαφάνεια υιοθετώντας αυστηρά μέτρα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance).

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Κατανόηση

Αξία έχει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου.
Ακούμε προσεκτικά, κατανοούμε τις ανάγκες σας και λειτουργούμε προς όφελός σας.

Δυναμισμός

Αξία έχει να πιστεύουμε πως είναι στο χέρι μας.
Δεσμευόμαστε για συνεχή δράση και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας.

Συνεργασία

Αξία έχει να στηρίζουμε τους συναδέλφους μας.
Είμαστε ομάδα και αφοσιωνόμαστε στην κοινή προσπάθεια.

Καινοτομία

Αξία έχει να χτίζουμε το καινούργιο.
Επιδιώκουμε τη συνεχή εξέλιξη σε μια κοινωνία που αλλάζει.

Εμπιστοσύνη

Αξία έχει να σας κοιτάζουμε στα μάτια.
Ενεργούμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους συναδέλφους μας.

Συναντηθείτε μαζί μας

Έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί ή θέλετε να συζητήσετε μαζί μας; θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε.

Συναντηθείτε μαζί μας
Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε μια συνάντηση σε μια στιγμή που σας εξυπηρετεί.
  • Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας Eurobank Κύπρου
Enter security code:
 Security code