Ανοίξτε Λογαριασμό Online

Απλοποιημένες συναλλαγές μέσω του προσωπικού ή κοινού
τραπεζικού μας λογαριασμού.
Ο λογαριασμός είναι διαθέσιμος μόνο σε ιδιώτες δυνητικούς πελάτες
των υπηρεσιών Affluent Banking ή Private Banking της Τράπεζας

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε:

•    Προσωπικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό
•    Υπηρεσία eBanking
•    Mobile banking app
•    Χρεωστική κάρτα Visa Debit Card με τεχνολογία Contactless
•    Υπηρεσία eStatement

Η υπηρεσία eBanking και η Χρεωστική κάρτα Visa Debit Card προσφέρονται δωρεάν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021.

Τι χρειαζόμαστε από εσάς

Προτού προχωρήσετε την αίτησή σας, παρακαλούμε όπως έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή pdf:

•    Αντίγραφο ταυτότητας
•    Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφελείας)
•    Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας

Τα πρωτότυπα έγγραφα θα σας ζητηθούν κατά τη συνάντηση που θα διευθετήσουμε πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.

ETOIMOI?

Είστε ένα βήμα μακριά από τον τραπεζικό σας λογαριασμό

.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την παρούσα αίτηση σύμφωνα με τη Διαδικασία Αποδοχής Πελατών της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.