Παράτυπη Συμπεριφορά

Η Eurobank Κύπρου Λτδ λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ηθικής, ακεραιότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας. Στρατηγικής σημασίας δέσμευσή της αποτελεί η διαφύλαξη της φήμης και πελατείας της.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Eurobank Κύπρου Λτδ ενθαρρύνει τα μέλη του προσωπικού της καθώς και τρίτα πρόσωπα να αναφέρουν γεγονότα ή περιπτώσεις που συνιστούν:

 • Παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Τράπεζα
 • Άλλη μορφή παράνομης, παράτυπης, ανέντιμης, αντιεπαγγελματικής ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς όπως ενδεικτικά:
 • κλοπή
 • υπεξαίρεση
 • δωροδοκία και διαφθορά
 • ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 • απόπειρα τέλεσης απάτης (περιλαμβανομένου συναλλαγών ή συμπεριφορών που μπορούν να εκληφθούν ως ενδείξεις απάτης ή απόπειρας απάτης)
 • Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ορίζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται. Επίσης παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών.

  Τρόποι επικοινωνίας για υποβολή αναφορών

  email: cypruscodeofconduct@eurobank.com.cy

  Eurobank Cyprus Limited

  Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  Λεωφ. Λεμεσού 71, 2121 Λευκωσία

Συναντηθείτε μαζί μας

Έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί ή θέλετε να συζητήσετε μαζί μας; θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε.

Συναντηθείτε μαζί μας
Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε μια συνάντηση σε μια στιγμή που σας εξυπηρετεί.
 • Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας Eurobank Κύπρου
Enter security code:
 Security code