Νέο Στεγαστικό Δάνειο

Εξελίσσουμε την έννοια του στεγαστικού δανείου
με σύγχρονες και ευέλικτες διαδικασίες
προσαρμοσμένες στους δικούς σας γρήγορους ρυθμούς

ΝΕΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Με επιδότηση επιτοκίου μέχρι 1,50% από την Κυπριακή Κυβέρνηση 

Στηρίζουμε ενεργά τις προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης για επανεκκίνηση της οικονομίας, με την εισαγωγή νέου στεγαστικού δανείου για πρώτη κατοικία με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους εναρμονισμένους με τις πρόνοιες του Σχεδίου της Κυβέρνησης για Επιδότηση Επιτοκίων.

Για όρους, προϋποθέσεις και περισσότερες πληροφορίες για το Νέο Στεγαστικό Δάνειο πατήστε εδώ

Προνοιες Κυβερνητικου Σχεδιου

Στόχος του κυβερνητικού σχεδίου  είναι η στήριξη νοικοκυριών για τη σύναψη δανείων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση, υπό μορφή επιδότησης του επιτοκίου.

Το σχέδιο αφορά νέα στεγαστικά δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης για τα οποία έχουν υπογραφτεί συμφωνίες παραχώρησης δανείου από την 01/03/2020 (συμπ.) και θα εγκριθούν από την Τράπεζα μέχρι 30/06/2021.
•    Μέγιστο ποσό δανείου €300.000
•    Το επιτόκιο θα επιδοτείται από την Κυπριακή Κυβέρνηση μέχρι 1,50%
•    Μέγιστη διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου είναι τέσσερα χρόνια 

Πελάτες της Τράπεζας που έχουν ήδη λάβει στεγαστικό δάνειο και πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου για κρατική επιδότηση μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Λειτουργό Εξυπηρέτησής τους για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαίωση για διευθετημένες φορολογικές οφειλές, ως σχετική ανακοίνωση  του Τμήματος Φορολογίας.
 

Καντε αιτηση τωρα

Κάντε την ηλεκτρονική σας αίτηση με έξι απλά βήματα.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για την κρίση της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
 

Θέλω να αιτηθώ!