Προφίλ διοικητικών στελεχών

Μιχάλης Λούης

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Cyprus

Ο κος Λούης απέκτησε πτυχιακό δίπλωμα στη Λογιστική από το Ealing College του Λονδίνου και μεταπτυχιακό στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το London School of Economics and Political Science.
 
Επίσης παρακολούθησε διάφορα μαθήματα που σχετίζονται με τον τομέα της Τραπεζικής στο INSEAD Business School και στο London Business School. Ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό τομέα το 1987 στον Όμιλο Λαϊκής Τράπεζας, όπου κατείχε διάφορα διευθυντικά καθήκοντα καθώς και θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια. Κατά τα έτη 1989 και 1990 εργάστηκε σε θυγατρική της HSBC στη Νέα Υόρκη, στον τομέα του Corporate Finance. Μετέπειτα ανέλαβε τη θέση  Γενικού Διευθυντή και Εκτελεστικού Συμβούλου Διεθνών Δραστηριοτήτων στον Όμιλο Λαϊκής Τράπεζας.
 
Το 2007, ο κος Λούης εντάχθηκε στον 'Ομιλο Eurobank και ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank Κύπρου. Έκτοτε είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ομίλου, μέλος διαφόρων Επιτροπών του Ομίλου καθώς και Πρόεδρος ή /και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων θυγατρικών του Ομίλου στην Κύπρο. Παράλληλα, κατέχει και τη θέση του Επικεφαλή Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων & Group Private Banking στον Ομίλου Eurobank καθώς και του Πρόεδρου ή /και μέλους των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών Τραπεζών του Ομίλου στη Σερβία, Βουλγαρία το Λουξεμβούργο.
 

Ανδρέας Πέτσας

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής

Ο κος Πέτσας ξεκίνησε την καριέρα του στην Λαϊκή Τράπεζα το 1997, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων ενώ το 2006 διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής Τράπεζας του Ομίλου Λαϊκής στη Σερβία. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurobank Κύπρου το 2007 όπου ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον τομέα Εταιρικής Τραπεζικής στην Eurobank  Κύπρου. Σήμερα εκτελεί καθήκοντα Ανώτερου Γενικού Διευθυντή.

Ο κος Πέτσας είναι κάτοχος πτυχίου Business, Finance and Economics από το Πανεπιστήμιο East Anglia και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος σε  Accounting and Finance από το London School of Economics. Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως κάτοχος της Αναβαθμισμένης Πιστοποίησης.

Δημήτρης Σιακαλλής

Γενικός Διευθυντής CFO (Chief Financial Officer)

Ο κος Σιακαλλής είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Leicester και Μεταπτυχιακού Διπλώματος MBA από το Πανεπιστήμιο Nottingham. Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως κάτοχος της Αναβαθμισμένης Πιστοποίησης.
Ο κος Σιακαλλής είναι Εγκεκριμένος Λογιστής από το ICAEW. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ernst & Young Λονδίνου, όπου εργάστηκε για 4 χρόνια, αποκτώντας εξειδίκευση στον χρηματοοικονομικό τομέα και συνέχισε στην PricewaterhouseCoopers στη Λευκωσία ως Audit Manager. Το 1998, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού - Chief Financial Officer στην Universal Bank στην Κύπρο.
Το 2007 εντάχθηκε στη διευθυντική ομάδα της Eurobank Κύπρου όπου ανέλαβε τη θέση Γενικού Διευθυντή - Chief Financial Officer καθώς και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας. Επιπρόσθετα είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Κύπρου. 
Ο κος Σιακαλλής είναι επίσης μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου στην Κύπρο καθώς και Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών, μη-κερδοσκοπικών οργανισμών στην Κύπρου.
 

Αχιλλέας Μαλλιώτης

Γενικός Διευθυντής COO (Chief Operations Officer)

Ο κος Μαλλιώτης ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της KPMG Λονδίνου, όπου απέκτησε και τον επαγγελματικό τίτλο ACA από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Στην πορεία  μετατέθηκε στο Τμήμα Management Consulting, όπου εξειδικεύτηκε στη Διαχείριση Κινδύνων για  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Με την επιστροφή  του στην Κύπρο το 1995, εντάχθηκε στη Διεύθυνση Διεθνών Εργασιών του Ομίλου Λαϊκής, όπου συμμετείχε σε διάφορα έργα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό και της Διεύθυνσης Wholesale Banking στην Κύπρο. Ο κος Μαλλιώτης ηγήθηκε επίσης της ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου.

Από το  2008, αφότου εντάχθηκε στη διευθυντική ομάδα της Eurobank Κύπρου, εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή - Chief Operations Officer, επιβλέποντας τις λειτουργίες και την ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών της Τράπεζας.

Ο κος Μαλλιώτης είναι κάτοχος Πτυχίου Accounting and Finance από το London School of Economics and Political Science. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, του δόθηκε η υποτροφία ‘British Commonwealth Scholarship’ ενώ αργότερα  το  ‘British Council Fellowship’.  Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως κάτοχος της Αναβαθμισμένης Πιστοποίησης.

Αντώνης Αντωνίου

Γενικός Διευθυντής Wealth Management & Global Markets

Ο κος Αντωνίου εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurobank Κύπρου από το 2007 όπου κατέχει σήμερα τη θέση του Γενικού Διευθυντή – Wealth Management & Global Markets. 

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Λαϊκή Τράπεζα όπου εργάστηκε για 6 χρόνια ως Επικεφαλής της μονάδας Market Risk Management. Έπειτα μετακινήθηκε στο  Private Banking, όπου ανέλαβε αρχικά καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή και αργότερα Διευθυντή του Private Banking.

Ο κος Αντωνίου είναι κάτοχος Πτυχίου Actuarial Science από το London School of Economics and Political Science και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε Shipping, Trade and Finance από το City Business School Λονδίνου. Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως κάτοχος της Αναβαθμισμένης Πιστοποίησης.

Στέφανος Κασσιανίδης

Γενικός Διευθυντής International Business Banking & BC Network

Ο κος Κασσιανίδης έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα.  Ξεκίνησε  την καριέρα του σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Λονδίνο όπου χειριζόταν χαρτοφυλάκιο πελατών στον τομέα των ακινήτων, για διάστημα τριών χρόνων. Το 2000 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε για περίοδο έξι χρόνων στη Λαϊκή Τράπεζα και συγκεκριμένα στο Credit Department του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών. Το 2007 εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurobank Κύπρου, όπου ανέλαβε τον Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου της Τράπεζας. Σήμερα, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή - International Business Banking & BC Network.

Ο κος Κασσιανίδης είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Essex καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε Insurance and Risk Management από το City Business School του Λονδίνου.

Δημήτρης Ηλιάδης

Επικεφαλής International Business Banking

Ο κ. Ηλιάδης ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο στον τομέα του Investment Banking στην Credit Suisse First Boston. Μετέπειτα, εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας της Αγγλίας ως Αναλυτής στο Monetary Analysis Division. To 2003 επέστρεψε στην Κύπρο όπου ανέλαβε τη θέση του Head of Market Risk Management Unit στη Λαϊκή Τράπεζα και ακολούθως ανέλαβε καθήκοντα βοηθού του Executive Director των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Το 2007 εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurobank Κύπρου και σήμερα κατέχει τη θέση του Επικεφαλή - International Business Banking.

Ο κ. Ηλιάδης είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών από το London School of Economics και κάτοχος Διπλώματος Mphil στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Νικόλας Παναγή

Διευθυντής Large Corporate

Ο κ. Παναγή ξεκίνησε την καριέρα του ως Οικονομικός Αναλυτής στην εταιρεία Ingersoll Rand (ΗΠΑ), όπου ανάλαβε καθήκοντα στο Τέξας και αργότερα στο Παρίσι. Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 2000, εντάχθηκε στην CLR Securities & Financial Services, όπου υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως Υπεύθυνος Χαρτοφυλακίου Private Equity. Στη συνέχεια εργοδοτήθηκε ως Ανώτερος Λειτουργός από το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, όπου υπηρέτησε για δύο χρόνια μέχρι την ένταξη στου στο ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank Κύπρου το Δεκέμβριο του 2007 όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Large Corporate.

Ο κος Παναγή είναι απόφοιτος του Business School του Πανεπιστημίου του Κεντάκι των  ΗΠΑ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος MBA στα Χρηματοοικονομικά από το City University της Νέας Υόρκης.

Μάριος Χατζηκυριάκος

Επικεφαλής Wealth Management

Ο κος Χατζηκυριάκος ξεκίνησε την καριέρα του το 1998 στο Τμήμα Treasury της Λαϊκής Τράπεζας. Το 2001, μεταφέρθηκε με απόσπαση στη Λαϊκή Τράπεζα στην Αυστραλία, όπου εργάστηκε ως Treasurer για δύο χρόνια. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, ανέλαβε τη θέση του Επικεφαλής του Money and Capital Markets desk. Ακολούθως, από το 2007 εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurobank Κύπρου ως Επικεφαλής του Τμήματος Global Markets. Σήμερα, κατέχει τη θέση του Επικεφαλή-Wealth Management.

Ο κος Χατζηκυριάκος είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών από το Baruch College και Μεταπτυχιακού Διπλώματος MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως κάτοχος της Αναβαθμισμένης Πιστοποίησης.

Κατερίνα Χαραλάμπους

Επικεφαλής των Κεντροποιημένων Υπηρεσιών και της Οργάνωσης και Μεθόδων

Η Κα. Κατερίνα Χαραλάμπους εργάζεται στην Eurobank Κύπρου από το 2007 και κατέχει σήμερα τη θέση του Επικεφαλής των Κεντροποιημένων Υπηρεσιών και της Οργάνωσης και Μεθόδων. Η κα Χαραλάμπους ξεκίνησε την καριέρα της το 1994 στη Νέα Υόρκη στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων όπου και εργάστηκε για 4 χρόνια. Στη συνέχεια, εργάστηκε στη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάδος) στην Αθήνα, όπου διετέλεσε Επικεφαλής του Retail Product Development & Electronic Banking και στη συνέχεια Επικεφαλής των Sales Laiki Mutual Funds. Μετέπειτα, εργάστηκε για 5 χρόνια στην Eurobank Ergasias S.A. στην Αθήνα ως Operations Business Development Manager. Το 2007 εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurobank Κύπρου, και ανέλαβε τη θέση του Επικεφαλής των Κεντροποιημένων Υπηρεσιών το οποίο συμπεριλαμβάνει το E-Banking, τις Κάρτες, τις Επιταγές, το Τηλεφωνικό Κέντρο της Τράπεζας και τη Διαχείριση των Μετρητών. Η κα Χαραλάμπους επιβλέπει επίσης το τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων της Τράπεζας.
 
H κα Χαραλάμπους είναι κάτοχος πτυχίου στο Mass Communication από το Boston University, των ΗΠΑ , και κάτοχος Master in Public Administration από το City University of New York (Baruch). Επίσης είναι σήμερα μέλος του VISA Cyprus Council Executive Committee, της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών και του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού.
 

Τα τελευταία μας νέα

Δείτε τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις δημοσιεύσεις μας και τα οικονομικά μας αποτελέσματα

Μάθε Περισσότερα