Υπηρεσία Visa Account Updater (VAU)

Η υπηρεσία VAU επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή ανανεωμένων πληροφοριών λογαριασμού χρήστη κάρτας μεταξύ της Τράπεζας και των συμμετεχόντων εμπόρων, οι οποίοι επεξεργάζονται: 

•    Επαναλαμβανόμενες χρεώσεις (μηνιαίες/ετήσιες κτλ.),
•    Ηλεκτρονικές συνδρομές, και
•    Πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας.

Οι κυριότερες ανανεωμένες πληροφορίες, οι οποίες προωθούνται μέσω της υπηρεσίας VAU, είναι: 

•    Νέες ημερομηνίες λήξης ανανεωμένων καρτών, και  
•    Νέοι αριθμοί κάρτας και νέες ημερομηνίες λήξης καρτών οι οποίες έχουν αντικατασταθεί.

Πλεονεκτήματα για το Χρήστη Κάρτας

•    Διαρκής και αυτόματη διαδικασία ανανέωσης δεδομένων λογαριασμού κάρτας.
•    Απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών από τους συμμετέχοντες εμπόρους και κατ’ επέκταση μείωση βίωσης αρνητικών εμπειριών από απόρριψη συναλλαγών κάρτας λόγω μεταβολής των δεδομένων της.
•    Δεν απαιτείται η οποιαδήποτε παρέμβαση χρήστη κάρτας για κοινοποίηση στους συμμετέχοντες εμπόρους των ανανεωμένων δεδομένων κάρτας.  

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα υπαναχώρησης, η οποία επιτρέπει στους χρήστες κάρτας να ανακαλέσουν την κάρτα τους από την υπηρεσία, και τη δυνατότητα επανένταξης (στην υπηρεσία) σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν επιθυμούν.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή επανένταξης από/στην υπηρεσία VAU απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή από το χρήστη κάρτας του εντύπου ‘Τροποποιήσεις Κάρτας Eurobank Cyprus Visa”. Το έντυπο μπορεί να παραδοθεί σε οποιοδήποτε Τραπεζικό Κέντρο της Eurobank Cyprus Ltd ή να αποσταλεί με φαξ στο +357 22 767279 ή να ταχυδρομηθεί στην πιο κάτω διεύθυνση:

Eurobank Cyprus Ltd
Κεντροποιημένη Υπηρεσία
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 5ος όροφος
1065 Λευκωσία
Τ.Θ. 27236, 1643 Λευκωσία
Κύπρος

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις αναφορικά με την υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 80088822, +357 22 208000 (από εξωτερικό).
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υποβάλετε αξίωση σχετικά με την Ασφάλιση Ταξιδιών

ΚAΡΤΕΣ EUROBANK

Η Eurobank Cyprus προσφέρει στους πελάτες της χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, είτε για προσωπική ή για εταιρική χρήση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EUROBANK SMS ALERTS

Διαφύλαξη της ασφάλειας των συναλλαγών με κάρτα, σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα μας παρέχει επιπρόσθετα στους Χρήστες Κάρτας την υπηρεσία Eurobank SMS Alerts.

Συναντηθείτε μαζί μας

Έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί ή θέλετε να συζητήσετε μαζί μας; θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε.

Συναντηθείτε μαζί μας
Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε μια συνάντηση σε μια στιγμή που σας εξυπηρετεί.
  • Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας Eurobank Κύπρου
Enter security code:
 Security code