Προμήθειες & Χρεώσεις

Στον Πίνακα Προμηθειών & Χρεώσεων (Commissions & Charges) περιγράφονται οι κύριες χρεώσεις της Τράπεζας για τη λειτουργία ενός λογαριασμού και για υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες από την Eurobank Cyprus Ltd. Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη έκδοση του Πίνακα. (Ισχύει από τις 31/10/2022).

Για να δείτε τις Τράπεζικες χρεώσεις των καρτών, τις προμήθειες και τον πίνακα επιτοκίων, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων Εμπορικών Υπηρεσιών με ισχύ από τις 31/10/2022.


Δελτία Πληροφόρησης περί Τελών (Ισχύει για Φυσικά Πρόσωπα)

  • Για Τρεχούμενο Λογαριασμό ΧΩΡΙΣ όριο πατήστε εδώ.
  • Για Τρεχούμενο Λογαριασμό ΜΕ όριο πατήστε εδώ
  • Για Πιστωτική Κάρτα πατήστε εδώ.

Δελτία Πληροφόρησης περί Τελών - ΛΠΒΧ (Ισχύει για Φυσικά Πρόσωπα)

Για Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά ΧΩΡΙΣ όριο πατήστε εδώ.