Αναφορά παραπόνου

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας, με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμείτε, και τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας θα το αντιμετωπίσουν άμεσα, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να λάβετε απάντηση στο πρόβλημα που σας απασχολεί.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει συντονιστικό και εποπτικό ρόλο στη διαχείριση παραπόνων των πελατών της Eurobank Κύπρου.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε ότι η αντιμετώπιση και διερεύνηση του θέματος που σας απασχολεί γίνεται με διαφάνεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουμε θέσει ως Τράπεζα.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας με τους παρακάτω τρόπους

ΒΗΜΑ 1


Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Aποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας complaints@eurobank.com.cy

  • Μέσω του e-Banking email ή με μήνυμα μέσω του e-Banking.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς ταυτοποίησης του πελάτη και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα πρέπει να διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης την οποία έχετε προηγουμένως γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κατά την έναρξη της συνεργασίας σας με την Τράπεζα ή σε μετέπειτα στάδιο σε έγγραφο που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή σας (π.χ. έντυπο ανοίγματος λογαριασμού).

Τηλεφωνική επικοινωνία

Μιλώντας σε έναν υπάλληλο της τράπεζας ή έναν επικεφαλής του τραπεζικού κέντρου.

Επικοινωνία με στέλεχος της Τράπεζας ή υπεύθυνο του Τραπεζικού Κέντρου που σας εξυπηρετεί.
 

Γραπτώς

Με γραπτή επιστολή ή μέσω του εντύπου 'ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ'. Το εν λόγω έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε και από οποιοδήποτε Τραπεζικό Κέντρο.


Με προσωπική επαφή

Με φυσική παρουσία του παραπονούμενου σε Τραπεζικό Κέντρο ή Διεύθυνση της Τράπεζας..

Παράπονα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω της σοβαρότητας τους όπως αμφισβήτηση συναλλαγής ή ισχυρισμός για πιθανή απάτη, θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.

Με τη λήψη του παραπόνου σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 2 ημερών για επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας και λάβετε απάντηση στο πρόβλημα σας το αργότερο σε 15 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν απαιτείται περισσότερος χρόνος οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

ΒΗΜΑ 2


Αφού λάβετε την απάντηση μας και εφόσον επιθυμείτε επανεξέταση της υπόθεσης, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Eurobank Cyprus Ltd
Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Λεωφ. Λεμεσού 71,2121 Λευκωσία

Θα επανεξετάσουμε την υπόθεση σας και θα σας απαντήσουμε στους προβλεπόμενους χρόνους, όπως αναφέρονται στο Βήμα 1.

ΒΗΜΑ 3

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε με την απάντηση που λάβατε από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και είστε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή φιλανθρωπικό ίδρυμα ή σωματείο ή ένωση προσώπων ή καταπίστευμα ή ταμείο προνοίας και/ή πληροίτε οποιαδήποτε από τα κριτήρια και/ή ορισμούς του «καταναλωτή» τα οποία επισημαίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε:

•    στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010 (Ν.84(Ι)/2010) ως αυτός ισχύει. 

•    είτε σε οποιονδήποτε αναγνωρισμένο Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου του 2017 (Ν.85(Ι)/2017) ως αυτός ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου ή την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειες, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Αφού ληφθεί παράπονο, ο Αρμόδιος Λειτουργό της Τράπεζας, ειδοποιεί τον παραπονούμενο εντός δυο εργάσιμων ημερών για τη λήψη του παραπόνου και αναφέρει την αναμενόμενη ημερομηνία επίλυσης του παραπόνου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε εργάσιμες μέρες, εκτός από περιπτώσεις όπου χρειάζεται περισότερη διερεύνηση και ο παραπονούμενος θα ενημερωθεί ανάλογα σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης στην επίλυση του παραπόνου καθώς και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει από τον παραπονούμενο οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και υποστηρικτικά έγγραφα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την καλυτερη κατανόηση και διερεύνηση του παραπόνου.

Ακολούθως, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το χειρισμό και επίλυση του παραπόνου, εμπλέκοντας άλλες αρμόδιες μονάδες, αν κριθεί απαραίτητο.

Ενημερώνει τον παραπονούμενο για την έκβαση του χειρισμού του παραπόνου που είχε υποβάλει.

Τέλος σημειώνεται ότι:

  • H επικοινωνία με τον παραπονούμενο διενεργείται ανάλογα με τον τρόπο που έχει ληφθεί το παράπονο (π.χ. γραπτώς, τηλεφωνικώς, μέσω email), εκτός εάν έχει υποδειχθεί συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας από τον παραπονούμενο
  • Σε περίπτωση λήψης παραπόνου από πελάτη, εάν εμπεριέχονται στοιχεία Τραπεζικού ή Γενικού Απορρήτου, τότε η απάντηση της Τράπεζας αποστέλλεται με επιστολή στον πελάτη στη διεύθυνση αλληλογραφίας του.

Συναντηθείτε μαζί μας

Έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί ή θέλετε να συζητήσετε μαζί μας; θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε.

Συναντηθείτε μαζί μας
Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε μια συνάντηση σε μια στιγμή που σας εξυπηρετεί.
  • Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας Eurobank Κύπρου
Enter security code:
 Security code