Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 2022

Πατήστε εδώ για την πλήρη έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων

Για την εξάσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πατήστε εδώ