Προϊόντα & Υπηρεσίες

Η Eurobank Κύπρου σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων μας είναι οι εξής:
 

Καταθετικά Προϊόντα

 
 • Λογαριασμοί Προειδοποίησης (Notice Accounts)
 • Τρεχούμενοι Λογαριασμοί (Current Accounts)
 • Καταθέσεις Τακτής Προθεσμίας (Term Deposits)
 

Προϊόντα Διευκολύνσεων

 
 • Επιχειρηματικά Δάνεια
 • Στεγαστικά δάνεια
 • Επενδυτικά Δάνεια
 • Προσωπικά Δάνεια

Πατήστε εδώ για ηλεκτρονική αίτηση δανείου

 

Προϊόντα Καρτών

 • Χρεωστικές Κάρτες (Debit Cards)
 • Πιστωτικές Κάρτες (Credit Cards)

Εμπορικές Εργασίες (Trade Finance Facilities)

 • Εγγυητικές Επιστολές
 • Ενέγγυες Πιστώσεις
 • Αξίες προς Είσπραξη
 

Προϊόντα Treasury

 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Υπηρεσίες Πληρωμών

 • Μεταφορές SWIFT
 • Μεταφορές SEPA
 • Άμεσες Χρεώσεις SEPA
 • Υπηρεσίες Μισθολογίου (Payroll) πατήστε εδώ
 

Ηλεκτρονική Τραπεζική  (e-Banking)

 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πέραν από τα πιο πάνω, προσφέρονται επίσης εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε κάθε τομέα λειτουργίας της Τράπεζας με στόχο να ικανοποιήσουμε πλήρως τις ανάγκες του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επιχειρηματικές Μονάδες της Τράπεζας μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική ενότητα ‘Επιχειρηματικές Μονάδες.

Γενικοί Όροι Συναλλαγών Πελάτη/Τράπεζας

Προμήθειες & Χρεώσεις

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΣΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ.