Αναστολή δόσεων και τόκων βάσει Διατάγματος Υπουργείου Οικονομικών 15/1/2021 - COVID-19

Η Τράπεζα μας, ανταποκρινόμενη στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας Covid-19 και βάσει του Διατάγματος *1 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 15 Ιανουαρίου 2021, δυνάμει του οποίου αναστέλλεται για τους Δικαιούχους *2 η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, για περίοδο 6 μηνών (1/1/2021-30/6/2021), σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

*1 Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές, (Αναστολή Δόσεων για Ορισμένους Δικαιούχους) Διάταγμα του 2021.

*2 Δικαιούχοι είναι οι πιο κάτω:

1.    Φυσικά Πρόσωπα / Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις ανεξαρτήτως σκοπού με υποθήκη την κύρια κατοικία της οποίας η αγοραία αξία δεν υπερβαίνει τις €350.000.

2.    Εταιρείες / Αυτοτελώς εργαζόμενοι που διατηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού και οι εργασίες των οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορονοϊού COVID-19) Διάταγμα(Αρ.2) του 2021 που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260) στις 8 Ιανουαρίου 2021. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση, στην Τράπεζα, βεβαίωσης από τον ελεγκτή / λογιστή της επιχείρησης ότι η εταιρεία είναι σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών.

3.    Εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου, οι οποίες διέπονται από τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καλυμάτων Νόμο, που διατηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού.

Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, νοουμένου ότι δεν έχουν επωφεληθεί πλήρως από αναστολή καταβολής δόσεων για συνολική περίοδο εννέα (9) μηνών, περιλαμβανομένων και των τόκων, σε πιστωτικές διευκολύνσεις τους την περίοδο μεταξύ τις 30 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και νοουμένου ότι οι πιστωτικές διευκολύνσεις τους ΔΕΝ παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών στις 31/12/2020, τότε κατ’ εξαίρεση θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, νοουμένου ότι οι συνολικές καθυστερήσεις σε επίπεδο Τράπεζας δεν υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και €500 για επιχειρηματικά δάνεια.  Σημειώνεται επίσης ότι πιστωτικές διευκολύνσεις, των οποίων τα σχετικά έγγραφα υπογράφτηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020 εξαιρούνται.

Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2021 και οι αιτήσεις για αναστολή δόσεων θα πρέπει να υποβάλλονται είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) / τηλεομοιότυπου (fax) που αντιστοιχεί στην αρμόδια Μονάδα ή ταχυδρομικώς, ως ακολούθως:
 
Unit Email Address Fax Number
Corporate Banking CovidLoanSuspensionsCorporate@eurobank.com.cy 22375011
Commercial Banking CovidLoanSuspensionsCommercial@eurobank.com.cy 22755172
Wealth Management CovidLoanSuspensionsPB@eurobank.com.cy  22875405
Affluent Banking CovidLoanSuspensionsAffluent@eurobank.com.cy  22755170


Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε τις αιτήσεις σας είναι Eurobank Cyprus Ltd, P.O.Box 27236, 1643 Λευκωσία, Κύπρος. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλνονται σε προσοχή της υπεύθυνης Μονάδας.

Για να δείτε το σχετικό Διάταγμα πατήστε εδώ
Πατήστε εδώ για τη σχετική αίτηση. 
Ενημέρωση GDPR για Αίτηση Αναστολής Δόσεων
 

Eurobank Κύπρου - Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

31 Μαρτίου 2021

Στρατηγικά το επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank Cyprus βασίζεται σε πέντε πυλώνες:
• Corporate and Investment Banking 
• Wealth Management 
• International Business Banking.
• Treasury Sales.
• Affluent banking.

Διαβαστε περισσοτερα

Best Private Bank in Cyprus

22 Φεβρουαρίου 2021

Η Eurobank Κύπρου βραβεύεται ως ”Best Private Bank in Cyprus”

Η Eurobank Κύπρου διακρίθηκε με το βραβείο  ”Best Private Bank in Cyprus“, για το 2021, από το έγκριτο διεθνές περιοδικό Euromoney, επικυρώνοντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει και την ηγετική θέση που έχει εδραιώσει στον τομέα του Private Banking.  

Διαβαστε περισσοτερα

3DS - Eurobank CY Cards Authenticator

31 Δεκεμβρίου 2020

Ηλεκτρονικές αγορές - Αλλαγή σε ασφαλέστερη μέθοδο επιβεβαίωσης συναλλαγών

Βάσει των κανονισμών της ΕΕ (PSD2), για τις ηλεκτρονικές αγορές τερματίζεται - με ισχύ από τις 11/01/2021- η χρήση κωδικού μίας χρήσης (OTP) που λαμβάνεται με μήνυμα στο κινητό και αντικαθίσταται από την εφαρμογή κινητού ‘Eurobank CY Cards Authenticator’.

Τα νέα χαρακτηριστικά / πλεονεκτήματα είναι...

Διαβαστε περισσοτερα