Αναστολή δόσεων και τόκων - COVID-19
 
Αγαπητέ Πελάτη,
 
Η Τράπεζα μας, ανταποκρινόμενη στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας Covid-19 και βάσει του Διατάγματος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 30 Μαρτίου 2020 (το περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές) και τροποποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2020, δυνάμει του οποίου αναστέλλεται για τους Δικαιούχους* που το επιθυμούν η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: 

*Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19.  Διευκρινίζεται επίσης ότι, δικαιούχοι οι οποίοι κατά την 29 Φεβρουαρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης τους αλλά έχουν ακολούθως και μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020, διευθετήσει τις δόσεις με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 30η Μαρτίου 2020, μπορούν επίσης να αιτούνται αναστολή των υποχρεώσεων καταβολής της δόσης και των τόκων της συγκεκριμένης πιστωτικής διευκόλυνσης.
  
Οι αιτήσεις για αναστολή δόσεων θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) / τηλεομοιότυπου (fax) που αντιστοιχεί στη Μονάδα στην οποία ανήκετε ή ταχυδρομικώς, ως ακολούθως:
 
Μονάδα   Ηλεκτρονική Διεύθυνση   Αριθμός Fax
Corporate Banking   CovidLoanSuspensionsCorporate@eurobank.com.cy   22375011
Commercial Banking   CovidLoanSuspensionsCommercial@eurobank.com.cy   22755172
Wealth Management   CovidLoanSuspensionsPB@eurobank.com.cy    22875405
Affluent Banking   CovidLoanSuspensionsAffluent@eurobank.com.cy    22755170

                        
Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε τις αιτήσεις σας είναι Eurobank Cyprus Ltd, P.O.Box 27236, 1643 Λευκωσία, Κύπρος. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλνονται σε προσοχή της υπεύθυνης Μονάδας.

Για να δείτε το σχετικό Διάταγμα πατήστε εδώ. καθώς και την τροποποίηση του.
Πατήστε εδώ για τη σχετική αίτηση.

Ενημέρωση GDPR για Αίτηση Αναστολής Δόσεων τόκων 

Eurobank Cyprus Six Month Financial Results 2020

02 Οκτωβρίου 2020

Strategically the business model of Eurobank Cyprus is based on five pillars:
• Corporate and Investment Banking for local and foreign entities.
• Wealth Management for High Net Worth Individuals, local and foreign.
• International Business Banking.
• Treasury Sales.
• Affluent banking.

Διαβαστε περισσοτερα

Benchmark Regulation – Expected reforms to reference rates

22 Σεπτεμβρίου 2020

The Bank informs you that Regulation (EU) 2016/2011 (“Benchmark Regulation” or “BMR” or “Regulation”) has established a common framework to ensure the accuracy and integrity of the indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts.  The Regulation, which aims to protect consumers and investors and ensures that the Benchmarks which have been created and used in the European Union are robust, reliable, representative and appropriate.  The Regulation is valid and enforced in all Member States of the European Union and the supervisory authority responsible for its implementation in Cyprus, is the Cyprus Securities and Exchange Commission.

Διαβαστε περισσοτερα

Τμημα Εμπορικων Υπηρεσιων και Ξενων Ανταποκριτων - νεα διευθυνση

03 Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε για την πιο κάτω νέα διεύθυνση του Τμήματος Εμπορικών Υπηρεσιών και Ξένων Ανταποκριτών:

Eurobank Cyprus Ltd
Εμπορικές Υπηρεσίες
Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 41, 
5ος όροφος, 1065 Λευκωσία


Παρακαλούμε όπως οποιαδήποτε αλληλογραφία/έγγραφα που αφορούν στο εν λόγω τμήμα να παραδίδονται στην πιο πάνω διεύθυνση

Διαβαστε περισσοτερα