Αναστολή δόσεων και τόκων - COVID-19
 
Αγαπητέ Πελάτη,
 
Η Τράπεζα μας, ανταποκρινόμενη στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας Covid-19 και βάσει του Διατάγματος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 30 Μαρτίου 2020 (το περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές) και τροποποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2020, δυνάμει του οποίου αναστέλλεται για τους Δικαιούχους* που το επιθυμούν η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: 

*Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19.  Διευκρινίζεται επίσης ότι, δικαιούχοι οι οποίοι κατά την 29 Φεβρουαρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης τους αλλά έχουν ακολούθως και μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020, διευθετήσει τις δόσεις με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 30η Μαρτίου 2020, μπορούν επίσης να αιτούνται αναστολή των υποχρεώσεων καταβολής της δόσης και των τόκων της συγκεκριμένης πιστωτικής διευκόλυνσης.
  
Οι αιτήσεις για αναστολή δόσεων θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) / τηλεομοιότυπου (fax) που αντιστοιχεί στη Μονάδα στην οποία ανήκετε ή ταχυδρομικώς, ως ακολούθως:
 
Μονάδα   Ηλεκτρονική Διεύθυνση   Αριθμός Fax
Corporate Banking   CovidLoanSuspensionsCorporate@eurobank.com.cy   22375011
Commercial Banking   CovidLoanSuspensionsCommercial@eurobank.com.cy   22755172
Wealth Management   CovidLoanSuspensionsPB@eurobank.com.cy    22875405
Affluent Banking   CovidLoanSuspensionsAffluent@eurobank.com.cy    22755170

                        
Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε τις αιτήσεις σας είναι Eurobank Cyprus Ltd, P.O.Box 27236, 1643 Λευκωσία, Κύπρος. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλνονται σε προσοχή της υπεύθυνης Μονάδας.

Για να δείτε το σχετικό Διάταγμα πατήστε εδώ. καθώς και την τροποποίηση του.
Πατήστε εδώ για τη σχετική αίτηση.

Ενημέρωση GDPR για Αίτηση Αναστολής Δόσεων τόκων 

Eurobank Κύπρου - Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

31 Μαρτίου 2021

Στρατηγικά το επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank Cyprus βασίζεται σε πέντε πυλώνες:
• Corporate and Investment Banking 
• Wealth Management 
• International Business Banking.
• Treasury Sales.
• Affluent banking.

Διαβαστε περισσοτερα

Best Private Bank in Cyprus

22 Φεβρουαρίου 2021

Η Eurobank Κύπρου βραβεύεται ως ”Best Private Bank in Cyprus”

Η Eurobank Κύπρου διακρίθηκε με το βραβείο  ”Best Private Bank in Cyprus“, για το 2021, από το έγκριτο διεθνές περιοδικό Euromoney, επικυρώνοντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει και την ηγετική θέση που έχει εδραιώσει στον τομέα του Private Banking.  

Διαβαστε περισσοτερα

Αναστολή δόσεων και τόκων βάσει Διατάγματος Υπουργείου Οικονομικών 15/1/2021 - COVID-19

18 Ιανουαρίου 2021

Αναστολή δόσεων και τόκων βάσει Διατάγματος Υπουργείου Οικονομικών 15/1/2021 - COVID-19

Η Τράπεζα μας, ανταποκρινόμενη στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας Covid-19 και βάσει του Διατάγματος *1 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 15 Ιανουαρίου 2021, δυνάμει του οποίου αναστέλλεται για τους Δικαιούχους *2 η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, για περίοδο 6 μηνών (1/1/2021-30/6/2021), σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα...

Διαβαστε περισσοτερα